Materiałoznawcze aspekty zróżnicowania strukturalnego na przykładzie przemysłowego odlewu z brązu aluminiowego CU3
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Transport Samochodowy
ISSN
1731-2795
EISSN
Wydawca
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
79--94
Numer tomu
z. 3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
brąz aluminiowy CU3
struktura
badanie mikrostrukturalne
odlew
en
CU3 aluminium bronze
structure
microstructural investigation
cast
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki mikrostrukturalnych badań odlewu brązu CU3 pochodzącego z praktyki przemysłowej. Badania mikrostrukturalne przeprowadzono w oparciu zarówno o obserwacje w zakresie mikroskopii świetlnej, jak i skaningowej mikroskopii elektronowej, oraz analizy chemiczne przeprowadzone w mikroobszarach techniką SEM/EDS. W pracy skupiono się na przemianach zachodzących podczas odlewania i ich wpływie na obserwowaną niejednorodność mikrostrukturalną. Podkreślono, że zidentyfikowane niejednorodności mikrostrukturalne dotyczące porowatości i morfologii faz κ mogą negatywnie wpływać na właściwości użytkowe gotowych wyrobów stosowanych w praktyce przemysłowej.
Język
en
Treść
In the research the results of microstructural investigations of CU3 bronze cast originated from industry practice were presented. The microstructural studies were carried out basing on light microscopy observations as well as on scanning electron microscopy observations and chemical analyses performed in micro-areas by means of EDS technique. The research was focused on the transformations occurred during casting and on their influence on observed microstructural heterogeneity. It was underlined that identified heterogeneities concerning porosity and morphology of κ phases may negatively influence useful properties of ready products used in industry practice.
Cechy publikacji
Nauki o bezpieczeństwie
Transport
Security studies
Transport
Inne
System-identifier
PBN-R:550144