Implementacja badawczego środowiska symulacyjnego na symulatorze
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
1017-1024
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
I Konferencja Naukowa „Logistyka w ratownictwie”
Początek konferencji
2014-09-08
Koniec konferencji
2014-09-11
Lokalizacja konferencji
Suwałki
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Symulatory jazdy od lat stanowią uznane narzędzia badawcze. Pozwalają na wykonywanie trudnych lub niebezpiecznych badań w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, oraz zapewniają wysoką powtarzalność warunków eksperymentu. Pomimo dużej różnorodności dostępnych symulatorów i szerokiego wachlarza ich możliwości, naukowcy często muszą samodzielnie opracowywać środowiska symulacyjne odpowiadające ich potrzebom badawczym. Budowa własnego symulatora jazdy, lub adaptacja już istniejącego wymaga jednak rozważenia problemów jego implementacji. W ramach projektu EYEVID, który ma na celu przygotowanie narzędzi do oceny infrastruktury drogowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), został zaplanowany moduł symulacyjny, pozwalający na przygotowanie odcinków dróg wraz z wizualizacją ich otoczenia, w środowisku symulacyjnym. Spełnienie założeń funkcjonalnych modułu wymagało jednak implementacji wyspecjalizowanego środowiska symulacyjnego. W poniższym artykule przedstawiono problemy implementacji środowiska symulacyjnego na już istniejącym symulatorze jazdy, jakie zostały zaobserwowane i rozwiązane w trakcie realizacji projektu EYEVID. W artykule zawarto również podstawowe informacje o samym projekcie i problemach badawczych dla rozwiązania których opracowane zostaje środowisko symulacyjne.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:524444