Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2013
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
528
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
Miejsce wydania
Kraków
ISBN
978-83-60633-84-7
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
26,4
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 19
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Monografia została nagrodzona nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014 oraz wyróżnieniem Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2015.
Nagroda
Wyróżnienie
przyznana przez właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk w roku 2015
Uzasadnienie: Uchwałą nr 11/2015 Zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 26 listopada 2016 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2015 roku, zespół pod redakcją prof. Gra hab. Stanisława Brożka z Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został wyróżniony za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo pt. „Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy”.
Nagroda
Nagroda Ministra
przyznana przez ministrów kierujących działami administracji rządowej w roku 2014
Uzasadnienie: za zespołowe osiągnięcie dydaktyczne podręcznik akademicki i przewodnik po Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb "Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy
Streszczenia
Język
pl
Treść
Książka stanowi podręcznik akademicki i przewodnik po utworzonym w 2012 roku na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pierwszym w Polsce Muzeum Gleb – Centrum Edukacji Gleboznawczej (www.muzeumgleb.pl). Przedstawiono w niej zmienność pokrywy glebowej w skali Europy odzwierciedlającą główne strefy klimatyczno-roślinno-glebowe. Całość podzielona została na 11 rozdziałów prezentujących zróżnicowanie geograficzne tej części świata i obejmujących następujące biomy: tundrę, tajgę północną, tajgę południową, strefę umiarkowaną, strefę przejściową do strefy śródziemnomorskiej, strefę śródziemnomorską, wilgotną atlantycką, step kontynentalny, step suchy oraz półpustynię. Publikacja przeznaczona jest dla wykładowców oraz studentów różnych kierunków na Uniwersytecie Rolniczym, a także innych czytelników zainteresowanych przyrodniczymi warunkami życia w Europie. Dzięki przejrzystemu układowi treści oraz dużej liczbie kolorowych ilustracji publikacja ta znakomicie prezentuje i podkreśla walory dydaktyczne zbiorów Muzeum Gleb.
Inne
System-identifier
UR5063e5d0e970449484146b866c23518d