Biznesplan jako instrument planowania w przedsiębiorstwie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Inżynierskich (Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
ISSN
1896-2505
EISSN
Wydawca
Gdańska Szkoła Wyższa
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
81-95
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
planowanie
biznesplan
strategia
cele
prognozowanie
przedsiębiorstwo
Streszczenia
Język
pl
Treść
Planowanie jest jedną z podstawowych technik zarządzania, warunkiem prowadzenia udanego biznesu. Przygotowując biznesplan należy – opracować jego strategię; – oszacować koszty; – wziąć pod uwagę ewentualne zmiany; – opracować dokument biznesplanu; – ustalić cele służące formalizacji planu; – wziąć pod uwagę konflikt między strategią a dokumentem. Pierwsza część procesu planowania wymaga rzetelnej wiedzy o tym, co dzieje się w interesach. Cele przedsiębiorstwa muszą być jasno wyznaczone, należy też ocenić, do jakiego stopnia w chwili obecnej przedsiębiorstwo je realizuje. Przedsiębiorca, który odnosi sukcesy stworzy metody pozwalające na wyeliminowanie słabości, zrozumie, stworzy i wykorzysta mocne strony. Jest wiele pomysłów, których wprowadzenie w życie może poprawić sytuację firmy: udoskonalić pracę działu sprzedaży, przyczynić się do opracowania nowego produktu, tak zmienić obraz produktu, by przyciągnąć więcej konsumentów. Realizacja każdego pomysłu jest obciążona kosztami. Sztuka polega na zarządzaniu w taki sposób, aby nowy dochód był wyższy niż koszty poniesione na jego wypracowanie. Działanie zakończy się sukcesem, jeżeli zostało starannie zaplanowane. Następnym krokiem w przygotowaniu biznesplanu jest prognozowanie rezultatów planu. Szacuje się wielkość nowych przychodów, a następnie rozważa i ocenia koszty wszystkich działań niezbędnych do wytworzenia dodatkowego dochodu. Uzyskane wartości netto sugerują, w jakim stopniu nowe rozwiązania zakończą się sukcesem. Następny etap stanowi integralną część każdego planu. Jest to ustalenie prawdopodobnej wysokości Kapitałów, gdyż wdrożenie nowych pomysłów kosztuje. Wielkość kosztów bezpośrednich jest oczywista, natomiast koszty pośrednie trudniej jest jednoznacznie oszacować. Korzyści ze wzrostu uzyskuje się dopiero, gdy zmiany zaczynają przynosić rezultaty. Trzecia część strategii dotyczy metod zarządzania ryzykiem. Oprócz kłopotów wiążących się z dokładnym ustaleniem, do jakiego stopnia wprowadzane pomysły okażą się skuteczne pojawia się dodatkowy problem, jeżeli po wdrożeniu planu uzyskane rezultaty będą różne od oczekiwanych. Niezależnie od tego, ile będzie kosztowało wdrożenie planu, potrzebne będą dodatkowe środki na pokrycie nieprzewidzianych kosztów. Planista musi ocenić prawdopodobieństwo porażki i to, do jakiego stopnia plan może zawieść. Planista musi brać pod uwagę to, iż korzyści mogą napływać później niż przypuszczano, a ich wartość być mniejsza niż planowano lub że koszty będą wyższe niż prognozowano. Wymaga to rozpatrzenia, jaki wpływ uzyskane rezultaty odniosą na wszystkie obszary firmy.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Nauki o administracji
Management – field of economics
Science of administration
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:653649