Occupation dilemmas on the borderland – or how Suwałki County became Sudauen
PBN-AR
Instytucja
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
Książka
Tytuł książki
Mniejszość i większość. Relacje kulturowe na pograniczach
Data publikacji
2016
ISBN
9788365171351
Wydawca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Occupation dilemmas on the borderland – or how Suwałki County became Sudauen
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
239-251
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,89
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
en
Suwałki Region
World War II in Poland
Nazi archaeology
German politics of history
Kreis Sudauen
pl
Region suwalski
Druga wojna światowa
archeologia nazistowska
niemiecka polityka historyczna
Kreis Sudauen
Streszczenia
Język
en
Treść
On 1st september 1939 Germany invaded poland. On the regions incorporated into the Reich, according to the rule of Gleichschaltung, many names of major towns and villages were changed. An analogical situation occurred in the suwałki County, which was established as a separate county over the course of occupation. similarly, it was incorporated into Gumbinnen Regeierungsbezirk. On 29th December 1939 suwałki became suwalken, and its last change took place on 5th May 1941 when the city and the county – Landkreis – received the name sudauen. some town and village names were of typical German pronunciation without any historical background, some names cannot be recognized as German ones. The creation of those suggests some reference to Baltic tradition, namely the sudovian one. Hence, Giby became Gibben, Filipów turned into schönbill, Kadaryszki converted into Kadegen, and Krasnowo was altered into Krassimen. Those names were supposed to have an ideological attribute. They substantiated the prussian-sudovian ethnic element which underwent German influence in the dark, ancient times of the Migration period and Early Middle Ages. In the 13th century it was partly taken over by the teutonic Order. We must know also, that the occupation period of the suwałki Region during the World War II was also connected with the archaeological surveys in this area. Excavations was initiated by German scientists also associated with ss-Ahnenerbe.
Język
pl
Treść
1 września 1939 r. Niemcy najechały Polskę. Na terenach przyłączonych do Rzeszy, zgodnie z zasadami Gleichschaltung, wiele nazw głównych miast i wsi zostało zmienionych. Analogiczną sytuację napotykamy na obszarze Suwalszczyzny, która jako oddzielny powiat 20 listopada 1939 r. zostało przyłączone do Rejencji Gąbińskiej. 29 grudnia 1939 r. nazwę Suwałki zamieniono na Suwalken i po raz ostatni w czasie okupacji 5 maja 1941 r. zarówno powiat – Landkreis – jak i miasto przemianowano na Sudauen. Niektóre miasta i wsie otrzymały typowo niemiecko brzmiące nazwy bez jakiegokolwiek historycznego uzasadnienia, niektórych jednak nie można uznać za niemieckie. W tworzeniu ich widać pewne nawiązania do tradycji bałtyckiej, konkretnie do sudowskiej. I tak, nazwę miejscowości Giby zmieniono na Gibben, Filipów stał się Schönbill, Kadaryszki otrzymały nazwę Kadegen, Krasnowo przemianowano na Krassimmen. Nazwy te miały mieć jednakże swój wymiar ideologiczny. Wskazywać miały na prusko-sudowski element etniczny, który w odległej starożytności i mrocznych wczesnych wiekach wędrówek ludów i początków średniowiecza podlegał wpływom germańskim z zachodu. W XIII w. został zaś częściowo zajęty przez zakon krzyżacki. Musimy wiedzieć także, iż okres okupacji regionu Suwalszczyzny to także prowadzone na tym terenie badania archeologiczne, i że wykopaliska były inicjowane przez niemieckich naukowców również tych afiliowanych przez SS-Ahnenerbe.
Cechy publikacji
discipline:Archeologia
discipline:Historia
discipline:Językoznawstwo
discipline:Archeology
discipline:History
discipline:Linguistics
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:776128