Analiza uwarunkowań produkcji owczarskiej na przykładzie małego gospodarstwa w gminie Działoszyce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33-39
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
Indywidualne gospodarstwa rolne, hodowla zwierząt, produkcja zwierzęca
angielski
Individual arable farms, animal husbandry, animal production
Streszczenia
Język
polski
Treść
Dobre warunki środowiskowe gminy Działoszyce (woj. świętokrzyskie) pozwalają na rozwój rolnictwa, zwłaszcza hodowli małych przeżuwaczy. Badaniami objęto gospodarstwo położone w północno-wschodniej części gminy, zajmujące powierzchnię około 20 ha. Gospodarstwo posiada zarówno grunty orne, jak i trwałe użytki zielone niezbędne do prowadzenia hodowli owiec. Obszar poszczególnych upraw w dużej mierze zależy od liczby hodowanych zwierząt. W gospodarstwie prowadzi się jedynie produkcję owczarską ukierunkowaną na otrzymywanie materiału hodowlanego oraz sprzedaż jagniąt rzeźnych. W celu poprawy rentowności małego gospodarstwa planuje się zwiększenie pogłowia owiec i wprowadzenie wspólnotowego sytemu wypasu. Duża ilość nieużytków w województwie świętokrzyskim, szczególnie w jego północnej części, sprzyja rozwojowi gospodarki pasterskiej. Do wzrostu pogłowia owiec i polepszenia opłacalności produkcji owczarskiej może się przyczynić wspólne zagospodarowanie dotychczas odłogowanych terenów.
Język
angielski
Treść
The Działoszyce District (Świętokrzyskie Voivodeship) with its good environmental conditions has great potential for the development of agriculture, especially small-ruminant keeping. The research was based on a farm located in the northeastern part of the district. The farm covers about 20 ha and possesses both arable land and permanent pastures necessary for sheep raising. The area of cultivated crops depends largely on the number of raised animals. This farm deals only with sheep production, specialising in breeding material and sale of lambs for fattening. In order to improve the profitability of the farm it is planned to increase the sheep population and introduce a system of common sheep-grazing. Large areas of wasteland in the Świętokrzyskie Voivodeship, particularly in its northern part, create favourable conditions for the development of pastoral activity. Bringing the fallow land commonly into cultivation can contribute to increasing the sheep stock and improving the profitability of sheep production.
Inne
System-identifier
PX-58f8c973d5de0106fc711ee7