Bakterie kwasu mlekowego o właściwościach przeciwgrzybiczych. Biologiczne utrwalanie żywności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Spożywczy
ISSN
0033-250X
EISSN
2449-996X
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
46-48
Numer tomu
70
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Lactic acid bacteria (LAB) produce antagonistic compounds that can control the growth of unwanted food spoilage microorganisms. Most studies of the antimicrobial activity of the LAB focused on their antibacterial action. It is known, however, that properly selected LAB strains can inhibit the growth of toxinogenic filamentous fungi and mycotoxin biosynthesis, extend the shelf-life of certain products and reduce the risk of the negative effects of mycotoxins on human health. The use of LAB to reduce growth of mould may be an interesting alternative to physical and chemical methods of extending the food stability. Another valuable property of certain strains of LAB is the ability to bind mycotoxins, leading to reduced bioavailability of secondary metabolites of mould, which can become in the future, the new solution for detoxification of food and feed.
Język
polski
Treść
Bakterie fermentacji mlekowej (LAB) wytwarzają związki antagonistyczne, które mogą kontrolować wzrost niepożądanej mikroflory powodującej psucie się produktów spożywczych. Większość badań dotyczących przeciwdrobnoustrojowej aktywności LAB skupia się na ich działaniu przeciwbakteryjnym. Wiadomo jednak, że odpowiednio dobrane szczepy LAB mogą hamować wzrost toksynotwórczych grzybów strzępkowych oraz biosyntezę mikotoksyn, dzięki temu wydłużyć okres przechowywania niektórych produktów spożywczych oraz zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia człowieka na potencjalne działanie mikotoksyn. Użycie LAB do ograniczenia rozwoju pleśni może okazać się interesującą alternatywą dla fizycznych, a szczególnie chemicznych metod przedłużania trwałości żywności. Inną cenną właściwością niektórych szczepów LAB jest zdolność wiązania mikotoksyn, prowadząca do obniżonej biodostępności wtórnych metabolitów pleśni, co może stać się w przyszłości nowym rozwiązaniem służącym detoksykacji żywności i pasz.
Inne
System-identifier
PX-58f7f8c6d5dec8e7304dcc52