Cele i program studiów "e-gospodarka przestrzenna" w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Geologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-64089-24-4
Wydawca
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Cele i program studiów "e-gospodarka przestrzenna" w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
59-84
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,5
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
45321