Awifauna lęgowa mozaikowatego krajobrazu rolniczego w Krzywińsko-Osieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu
PBN-AR
Instytucja
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY
ISSN
0208-7545
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
45-60
Numer tomu
33
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
4
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
ICIL2020284