Non-life Insurance Purchases of Polish Households: A Study of Leading Trends
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Ubezpieczeń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
New Trends in Finance and Accounting Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting / Eds. David Procházka
Data publikacji
2017
ISBN
978-3-319-49558-3
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Non-life Insurance Purchases of Polish Households: A Study of Leading Trends
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
183-195
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th Annual Conference on Finance and Accounting
Początek konferencji
2016-05-27
Koniec konferencji
2016-05-27
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000031548
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych