Delimitacja obszarów funkcjonalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Geologii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-65199-96-6
Wydawca
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Delimitacja obszarów funkcjonalnych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
305-324
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,25
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
31350