Analiza efektywności pracy trójobiegowej elektrowni ORC zasilanej z wielu źródeł ciepła
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Książka
Tytuł książki
Współczesne Problemy Energetyki IV
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-930222-3-3
Wydawca
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza efektywności pracy trójobiegowej elektrowni ORC zasilanej z wielu źródeł ciepła
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
183-192
Numer rozdziału
20
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
siłownia ORC
czynnik organiczny
niskotemperaturowe źródło energii
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IV Konferencja Ochrona Środowiska i Energetyka
Początek konferencji
2016-12-09
Koniec konferencji
2016-12-09
Lokalizacja konferencji
Gliwice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
W referacie przedstawiona została analiza efektywności pracy układu elektrowni ORC, składającej się z trzech obiegów. Obiegi elektrowni sprzężone są ze sobą za pomocą wymienników typu skraplacz-parowacz SP 1-2, SP 2-3. W pracy, poza analizą układu trójobiegowego podstawiono także obliczenia dla układu elektrowni z dwoma oraz z jednym obiegiem ORC. W każdym z analizowanych przypadków w obiegu pierwszym czynnikiem obiegowym był czynnik R114, a w ostatnim obiegu czynnik R115. W przypadku siłowni trójbiegowej w obiegu drugim czynnikiem roboczym był czynnik R227ea. Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie analizowanych parametrów i rozpatrywanych czynników obiegowych, zastosowanie drugiego i trzeciego obiegu pozwala na wykorzystanie energii z dodatkowych źródeł ciepła oraz wpływa korzystnie na wzrost mocy układu. W pracy przeanalizowano także wpływ temperatury odparowania na parametry pracy układu. Rozpatrywano cztery warianty temperatury odparowania w obiegu pierwszym: 125, 130 135 i 140°C. Najkorzystniej wypadły warianty, dla których temperatura odparowania w obiegu pierwszym wynosiła 140°C.
Inne
System-identifier
PX-591eb4e6d5de24e14304a210