III-rd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science": Book of articles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2017
Główny język publikacji
mu
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
186
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Nizhyn Gogol State University / НДУ імені Миколи Гоголя
Miejsce wydania
Nizhyn, Ukraina
ISBN
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
10.50
Autorstwo oznaczone
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III-rd International extramural scientific-practical Conference "Current issues of biological science"
Początek konferencji
2015-04-25
Koniec konferencji
2015-04-25
Lokalizacja konferencji
Nizhyn
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
uk
Treść
Збірник містить матеріали ІІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 25 квітня 2017 р.). Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін. У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.
Cechy publikacji
discipline:Biologia
discipline:Ekologia
discipline:Inżynieria środowiska
discipline:Biology
discipline:Ecology
discipline:Environmental engineering
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:817649