Oddziaływanie eksploatacji górniczej na nadziemne odcinki wodociągów magistralnych
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Górniczy (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-216X
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
19-24
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
wodociągi magistralne
wodociągi nadziemne
tereny górnicze
deformacje podłoża
en
water mains
above ground water pipelines
mining areas
subsoil deformations
Streszczenia
Język
pl
Treść
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje deformacje i drgania podłoża wodociągów, które oddziałują na ich konstrukcję. Omówiono zagadnienia oddziaływania deformacji i drgań podłoża na nadziemne odcinki wodociągów na podstawie przykładów odcinków wodociągów magistralnych. Odcinki te są ułożone na podporach i występują w dolinach rzek i cieków powierzchniowych. Na terenach górniczych zabezpieczono je nasuwkami kompensacyjnymi, umożliwiającymi przejmowanie przemieszczeń i drgań podłoża podpór.
Język
en
Treść
The underground mining causes subsoil deformations and vibrations which impact on the construction of water pipelines. The issues of subsoil deformations and vibrations impact on above ground sections of water pipelines were discussed on the base of the water mains. The above ground sections of water mains are laid on supports and they run through river valleys and surface water courses. Within mining areas these sections are protected against mining impact by means of expansion joints (compensators) which transfer the subsoil displacements and vibrations of supports.
Inne
System-identifier
PX-5931375dd5de1880ae669183