Rola pomysłów pracowniczych i kultury kaizen w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia i Prace WNEiZ US (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2450-7733
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
48
Strony od-do
403-413
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
system pomysłów pracowniczych
kaizen
ciągłe doskonalenie
innowacyjność
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
konferencja Zarządzanie innowacjami w gospodarce
Nazwa konferencji
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie innowacjami w gospodarce"
Początek konferencji
2016-11-17
Koniec konferencji
2016-11-18
Lokalizacja konferencji
Szczecin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pierwszej części artykułu zaprezentowano syntetyczne definicje innowacyjności i źródła kreowania innowacji. W kolejnym rozdziale przedstawiono definicję i rodzaje systemów sugestii, a także koncepcję ciągłego doskonalenia – kaizen. Rozdział ostatni obejmuje zagadnienie funkcjonowania systemów sugestii pracowniczych w kontekście kreowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest ukazanie roli pomysłów pracowniczych jako wewnętrznego źródła innowacji w przedsiębiorstwie. Opracowanie oparte jest na analizie literatury oraz na wynikach badań empirycznych.
Inne
System-identifier
PX-596dbc96d5dea07e7b358096
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych