Silniki energooszczędne dowzbudzane magnesami trwałymi
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0239-3646
EISSN
2084-5618
Wydawca
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2/2017
Strony od-do
205-210
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
energooszczędność, klasy Eff, kod IE, LSPMSM, magnesy NdFeB
angielski
energy-efficiency, Eff classes, IE code, LSPMSM, NdFeB magnets
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł porusza tematykę energooszczędnych napędów elektrycznych. Zostały zaprezentowane sposoby klasyfikacji silników prądu przemiennego ze względu na ich klasę sprawności. Ponadto przedstawiono rozwiązania prowadzące do zwiększenia energooszczędności napędów elektrycznych. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchronicznym. Silnik został zaprojektowany i wykonany w Instytucie KOMEL i bazuje na 6-biegunowym silniku pierścieniowym asynchronicznym. W artykule zaprezentowano obliczenia takiego silnika wraz z wynikami badań.
Język
angielski
Treść
This paper deals with the subject of energy-efficient electric drives. The methods of classifying AC motors by efficiency class have been presented. What is more, paper introduces the solutions to increase the energy-efficiency of electrical drives. One of solutions is to use the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motors (LSPMSM). Such motor has been designed and manufactured in the KOMEL Institute and its based on the 6-pole slip-ring asynchronous motor. This paper presents the results of calculations and tests of this motor.
Inne
System-identifier
PX-59770815d5ded6724571743c