Crystal structure of 3,3′-di(furan-2-yl)-5,5′-bi-1,2,4-triazine
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1433-7266
EISSN
Wydawca
OLDENBOURG VERLAG
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
11-12
Numer tomu
232
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
5,5'-bi-1,2,4-triazyna
Donor-akceptor
Rentgenografia strukturalna
Struktura krystaliczna
Triazyny
Związki heterocykliczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
C14H8N6O2, monoclinic, P21/c (no. 14), a = 9.2129(18) Å, b = 5.0321(10) Å, c = 13.760(3) Å, β = 100.02(3)°, V = 628.2(2) Å3, Z = 2, Rgt(F) = 0.0416, wRref(F2) = 0.1115, T = 296 K.
Cechy publikacji
original-article
case-study
Inne
System-identifier
0272801620757
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych