Preliminary Studies of a Propellant System for the Counterprojectile of an Active Protection System
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-5891
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
33-44
Numer tomu
8
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Słowa kluczowe
en
mechanics
active protection system
rocket engine
solid rocket propellant
pl
mechanika
system ochrony aktywnej
silnik rakietowy
stałe paliwo rakietowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper presents a selection of the deliverables for a research project intended to develop a technology demonstrator for a smart counterprojectile forming part of an active protection system. Given the required activation of the active protection system within a distance of ten or so metres from the protected facility, a solid-propellant rocket engine was used, which has the characteristics of a booster rocket. For the determined configuration of the rocket engine, the elements of the counterprojectile and missile launcher were designed, based on homogeneous rocket propellant of Polish origin. To confirm the validity of the adopted concept for the propulsion system solution, preliminary testing of the rocket engine was conducted using an engine test bed, and included the measurement of gas pressure and engine thrust for different masses of ignition charge. To ultimately verify the operation of the design, field testing of the counterprojectile propulsion system was carried out, based on which the parameters of projectile motion inside the missile launcher and along the initial flight path length were determined.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wybrane wyniki realizacji projektu badawczego, którego celem jest opracowanie demonstratora technologii inteligentnego antypocisku systemu ochrony aktywnej. W roli układu napędowego pocisku zastosowany został silnik rakietowy na paliwo stałe, który ze względu na wymagane działanie systemu ochrony aktywnej w odległości do kilkunastu metrów od ochranianego obiektu, posiada cechy silnika startowego. Dla wyznaczonej konfiguracji silnika rakietowego, wykorzystując homogeniczne paliwo rakietowe produkcji polskiej, zaprojektowano a następnie wykonano elementy antypocisku i wyrzutni. W celu potwierdzenia słuszności przyjętej koncepcji rozwiązania układu napędowego przeprowadzono wstępne badania silnika rakietowego na hamowni, w ramach których dokonano pomiaru ciśnienia gazów i ciągu silnika dla różnych mas ładunku zapłonowego. W ramach ostatecznej weryfikacji działania zaprojektowanej konstrukcji przeprowadzono doświadczalne badania poligonowe napędu antypocisku, na podstawie których wyznaczono parametry ruchu pocisku w wyrzutni i na początkowym odcinku toru lotu
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Mechanika
discipline:Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:824986
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych