Mikroekonometryczne modele wielomianowe i ich zastosowanie w analizie preferencji z wykorzystaniem programu R
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
278
Strony od-do
169-179
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
preferencje, wielomianowe model logitowe, program R
en
preferences, multinomial logit models, R program
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wielomianowych modeli logitowych wyborów dyskretnych i ich zastosowanie w pomiarze preferencji konsumentów. Podstawą do rozróżniania typów modeli wielomianowych jest głównie charakter zmiennych objaśniających w modelu. Ponieważ to rozróżnienie nie jest należycie interpretowane w literaturze przedmiotu, w artykule przedstawia się podstawowe różnice między wielomianowymi modelami logitowymi stosowanymi w analizie preferencji konsumentów. W estymacji modeli wykorzystano program, pakiety R i funkcje oprogramowane w języku R.
Język
en
Treść
The main aim of this article is to present some polynomial logit models of discrete choice methods and their application in the measurement of consumer preferences. The basis for distinguishing between types of polynomial models is mainly the nature of explanatory variables in the model. Since this distinction is not adequately interpreted in the literature, this paper presents basic differences between the types of multinomial logit models used in the analysis of consumer preferences. To models estimation were used R packages and functions programmed in R program.
Inne
System-identifier
WUT9b7053c132f143428da8a77a069e5d8b