Połączenie danych o preferencjach ujawnionych i wyrażonych
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
384
Strony od-do
262-270
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
preferencje ujawnione, preferencje wyrażone, połączenie źródeł danych o preferencjach
en
revealed preferences, stated preferences, combining different preference data sources
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pomiarze preferencji wykorzystuje się obserwacje historyczne oraz dane o charakterze antycypacyjnym. Rozróżniamy zatem metody analizy preferencji ujawnionych i preferencji wyrażonych. Preferencje ujawnione stanowią odbicie rzeczywistych decyzji rynkowych konsumentów. Podstawą analizy jest tu materiał statystyczny zgromadzony w wyniku rejestracji danych o rzeczywistych wyborach rynkowych konsumentów. Prefe-rencje wyrażone dotyczą natomiast hipotetycznych zachowań rynkowych konsumentów. Jednakże w badaniach preferencji konsumentów można połączyć źródła danych o preferen-cjach ujawnionych i wyrażonych. W artykule przedstawiono charakterystykę preferencji ujawnionych i wyrażonych oraz połączenie ich mocnych stron. Zaprezentowano również ty-py połączenia danych oraz modele ekonometryczne wykorzystywane w estymacji łącznej
Język
en
Treść
In the preference measurement usually we use historical and hypothetical data that describe the consumers’ intentions. Taking into consideration these preference types we can distinguish revealed preferences (RP) and stated preferences (SP). Revealed preferences reflect real market choices. We gather the data about real market choices made by consumers in time. Other data can be provided by using questionnaires where we ask about choices that have been made. Revealed preferences are based on historical data. Stat-ed preferences are the hypothetical market (buying) behaviours of consumers. Methods that evaluate stated preference data use prior data gathered during interview. However, two different types of preference data (real and hypothetical) can be combined. The paper presents the characteristics of revealed and stated preferences, and what we get by combining them. Also methods and models that allow to combine and estimate such data are presented
Inne
System-identifier
WUTb15b1b4b023247b9aba34c6a0c064f1c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych