Conjoint Analysis oparta na modelach IRT w zagadnieniu optymalizacji produktów bankowych
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
427
Strony od-do
184-194
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
pomiar łączny, conjoint analysis, modele IRT, produkty bankowe
en
conjoint measurement, conjoint analysis, IRT models, banking products
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zarówno pomiar łączny (conjoint measurement) jak i analiza łączna (conjoint analysis) oparte są na wspólnym podstawowym, psychometrycznym i statystycznym, założeniu dotyczącym addytywnego pomiaru łącznego oraz dwukierunkowości układu odniesienia w pomiarze preferencji. Wcześniejsza koncepcja jest szeroko wykorzystywana w podstawowym pomiarze dominacji podmiotu × obiektu; koncepcja późniejsza wykorzystywana jest w szerszej rodzinie struktur dominacji obiektu × obiektu. Celem niniejszego artykułu jest przyjęcie i porównanie trzech modeli pomiaru preferencji w obszarach produktów bankowych: 1) eksperymenty conjoint wykorzystujące metodę prezentacji profilów parami (paired- comparisons) oraz metodę prezentacji profilów na skali ocen (rating scale), 2) conjoint analysis oparta na IRT (modele Racha i Birnbauma), 3) kompozycyjne modele III/V Thurstone’a. Użyteczności cząstkowe wykorzystane zostaną do optymalizacji produktów oraz porównania szacowanych modeli
Język
en
Treść
Conjoint measurement and conjoint analysis have common underlying psychometric and statistical assumption concerning axioms of additivity and two-way frame of reference in preference measurement. However, whereas the former concept is widely used in fundamental measurement of subject times × object times dominance structures as in IRT and Rasch measurement models, the latter is utilized in a broad familiy of object times object dominance structures in both compositional (i.e. Thurestone case III and V) as well as decompositional preference measurement models. These two traditions are rarely combined in one measurement model and research design that integrates subject times × object times object measurement. Empirical analysis will be based on the resarch on banking products prefferences among family members
Inne
System-identifier
WUTcc0c0e11dae34c4aa270c076215ddefd
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych