Searching for failed eruptions interacting with overlying magnetic field
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki i Astronomii (Uniwersytet Wrocławski)
Książka
Tytuł książki
Solar and stellar flares and their effects on planets Proceedings of the 320th Symposium of the International Astronomical Union held in Honolulu, United States August 11-14, 2015
Data publikacji
2016
ISBN
9781107137578
Wydawca
Cambridge University Press
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Searching for failed eruptions interacting with overlying magnetic field
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
221-223
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
EN
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
320th Symposium of the International Astronomical Union "Solar and stellar flares and their effects on planets"
Początek konferencji
2015-08-11
Koniec konferencji
2015-08-14
Lokalizacja konferencji
Honolulu
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
Cechy publikacji
Inne
System-identifier
2016430834