The Lewis acid-catalyzed rearrangement of vinyl ethers and alkoxydienes
PBN-AR
Instytucja
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Biochimica Polonica
ISSN
0001-527X
EISSN
1734-154X
Wydawca
Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
X Parnas Conference
Nazwa konferencji
X Parnas Conference Young Scientist Forum
Początek konferencji
2016-07-10
Koniec konferencji
2016-07-12
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Biochemia – dziedzina nauk chemicznych
Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych
Biochemia – dziedzina nauk biologicznych
Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych
Biologia
Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
Mikrobiologia
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
Biologia medyczna
Medycyna
Nauki farmaceutyczne
Biochemistry – field of chemical sciences
Biotechnology – field of chemical sciences
Biochemistry – field of biological sciences
Biophysics – field of biological sciences
Biology
Biotechnology – field of biological sciences
Microbiology
Biocybernetics and biomedical engineering
Biotechnology – field of agricultural sciences
Medical biology
Medicine
Pharmacy
Short communication
Komunikat o wynikach badań
Inne
System-identifier
PBN-R:741865