Diagnoza i terapia neurologopedyczna dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizjoterapii (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Journal of Education, Health and Sport
ISSN
EISSN
2391-8306
Wydawca
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
779-794
Numer tomu
6
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Meningomyelocele
neurospeech-therapy diagnosis
neurospeech-therapy
pl
przepuklina oponowo-rdzeniowa
diagnoza neurologopedyczna
terapia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wprowadzenie: Przepuklina oponowo-rdzeniowa to wada wrodzona związana z nieprawidłowym zamykaniem się cewy nerwowej. To najcięższy oraz najbardziej złożony rodzaj rozszczepu kręgosłupa. Tuż po urodzeniu dziecka diagnozuje się też inne zaburzenia. Najczęściej występującymi wadami współistniejącymi są: zespół Arnolda i Chiariego, wady układu nerwowego, kończyn dolnych, układu moczowego, serca i naczyń krwionośnych lub wady układu pokarmowego. Cel: Celem pracy było opracowanie i zastosowanie indywidualnej terapii neurologopedycznej u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz odpowiedź na pytanie, czy taka terapia może usprawnić mowę i zdolności percepcji u dziecka. Materiał i metody: Metodę badawczą pracy stanowi studium przypadku indywidualnego. Diagnozę uzyskano na podstawie wywiadu, obserwacji, orientacyjnego badania mowy oraz badania neurologopedycznego. Wyniki: Terapia logopedyczna przyniosła pożądane efekty. Uzyskano poprawę sprawności motorycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Usprawniono pamięć i percepcję słuchową i wzrokową oraz wydłużono czas koncentracji uwagi. Znacząco wzbogacono zasób słownictwa. Rozwinięto umiejętność zabawy, chęć naśladownictwa. Rozwinął się proces kształtowania dominacji stronnej.
Język
en
Treść
Introduction: Meningomyelocele is a birth defect caused by incomplete closing of neural tube. It is the heaviest and the most complicated defect from the spinal bifida defects. After giving birth to the child, some other disordes are also diagnosed, for example defects in the brain like the Arnold and Chiarie syndrome, other nervous system defects, lower limbs defects, urinary system defects, heart and blood vessels defect, digestive system defects.Aim: The aim of the work was to undergo a neurospeech-therapy, prepared individually for the child diagnosed with Meningomyelocele and answer the question if properly prepared therapy can improve child’s speech and perception ability.Material and methods: In present work, the case of an individual patient is described. The diagnosis was obtained based on the interview, observation, approximate examining the speech and the neurospeech-therapy examination.Results: The speech therapy caused desired effects. A motor and manual efficiency and visual-motor coordination were improved. An auditory and visual memory and perception were streamlined. Time of the concentration of the attention was extended. Considerably a store of the vocabulary was enriched. Ability of the play and desire for the imitation were developed. A process of the forming of the sided domination developed.
Cechy publikacji
Nauki o zdrowiu
Nauki o kulturze fizycznej
Health sciences
Physical education
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:775257
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych