(1→3)-α-D-Glucan from Fruiting Body and Mycelium of Cerrena unicolor (Bull.) Murrill: Structural Characterization and Use as a Novel Inducer of Mutanase
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Biotechnologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
International Journal of Polymer Science (25pkt w roku publikacji)
ISSN
1687-9422
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
ID 1249134 (1–9)
Numer tomu
2017
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
PX-59a8683ed5de34c2c3c9c356
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych