Double-blind mealtime faster-acting insulin aspart vs insulin aspart in basal-bolus improves glycaemic control in Type 1 diabetes: the onset 1 trial
PBN-AR
Instytucja
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
DIABETIC MEDICINE (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0742-3071
EISSN
1464-5491
Wydawca
WILEY-BLACKWELL
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Suppl 1
Strony od-do
8
Numer tomu
34
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,10
Słowa kluczowe
en
diabetes
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The Diabetes UK Professional Conference
Początek konferencji
2017-03-08
Koniec konferencji
2017-03-10
Lokalizacja konferencji
Manchester
Kraj konferencji
GB
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
There remains an unmet need for effective postprandial glucose (PPG) control in people with diabetes. Faster-acting insulin aspart (faster aspart) is insulin aspart in a new formulation developed to achieve faster insulin absorption. This multicentre, treat-to-target, phase 3 trial evaluated the efficacy of faster aspart in adults with Type 1 diabetes.
Cechy publikacji
discipline:Medycyna
discipline:Medicine
Others citable
Inne o charakterze cytowalnym
Inne
System-identifier
PBN-R:818092
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych