Analysis of the forming process of conical-like helical surfaces with roller tools
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
International Journal of Applied Mechanics and Engineering (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1425-1655
EISSN
2353-9003
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
101-110
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
grinding; CAD/CAE; axial profile; helical surface; Matlab
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article presents a methodology of an analysisand modeling of technological systems and the grindingprocess of conical-like helical surfaces with the use ofmodern CAD/CAE systems and calculations in the Matlabsystem. The methodology developed allowsone to carry out simulation testsfor the accuracy of the grindingprocess of helical surfaces taking intoconsideration the deviations of the location and shape of the system’selements, axial and radial striking the spindle of the workpiece machined and the grinding wheel as well as thetool’s geometrical features.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Mechanika
discipline:Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:781531
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych