Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud (4pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-2815
EISSN
Wydawca
KGHM Cuprum sp. zo.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
57-71
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
Chodnik
Tunel ratowniczy
Drążenie
Wiercenie
Otwór kotwiowy
Ratownictwo górnicze
Odspajanie
en
tunneling
destroying the cohesion of rocks
tearing out rock fragments
mine rescue
unconventional rock cutting
strength tests
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule opisano opracowaną w ITG KOMAG, koncepcyjną technologię oraz urządzenie do drążenia doświadczalnych tuneli ratowniczych, wykorzystujące mechaniczne odspojenie części górotworu. Technologia ta jest propozycją nowego podejścia do zagadnienia drążenia tuneli w warunkach prowadzenia akcji ratowniczych. Metoda ta polega na mechanicznym odspajaniu calizny skalnej przy użyciu zakotwionych cięgien. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu europejskiego INREQ. Dokonano analizy otrzymanych dotychczas wyników w aspekcie ich wykorzystania w ramach projektu OPUS 10 nr 2015/19/B/ST10/02817, finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, gdzie założono przeprowadzanie procesu modelowania numerycznego oraz przeprowadzenie serii eksperymentów w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. W ramach projektu przewiduje się wykonanie eksperymentalnego urządzenia badawczego oraz opracowanie modelu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających.
Język
en
Treść
Conceptual technology and device for drilling the experimental rescue tunnels using destruction of the cohesion of the rock mass developed in KOMAG is described. This technology is a proposal of a new approach to tunneling under the rescue conditions. This method consists in mechanical falling off the rock using the bolted strings. Results of the projects realized within the INREQ European project are presented. Current results were analysed in the aspect of using them in the project OPUS 10 No. 2015/19/B/ST10/02817 funded by National Science Centre, Poland, where process of numerical modelling and a series of experiments in the laboratory and in real conditions is planned. Prototype of testing device and development of a model for the destruction of rock materials in a condition of spatial shear and tension stresses is planned.
Cechy publikacji
Geologia
Górnictwo i geologia inżynierska
Geology
Mining and geoengineering
discipline:Górnictwo i geologia inżynierska
discipline:Mining and geoengineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:825272