Retrograde transport of TrkB-containing autophagosomes via the adaptor AP-2 mediates neuronal complexity and prevents neurodegeneration.
PBN-AR
Instytucja
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Nature Communications (45pkt w roku publikacji)
ISSN
2041-1723
EISSN
Wydawca
NATURE PUBLISHING GROUP
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
Numer tomu
8:14819
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 7
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Autophagosomes primarily mediate turnover of cytoplasmic proteins or organelles to provide nutrients and eliminate damaged proteins. In neurons, autophagosomes form in distal axons and are trafficked retrogradely to fuse with lysosomes in the soma. Although defective neuronal autophagy is associated with neurodegeneration, the function of neuronal autophagosomes remains incompletely understood. We show that in neurons, autophagosomes promote neuronal complexity and prevent neurodegeneration in vivo via retrograde transport of brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-activated TrkB receptors. p150Glued/dynactin-dependent transport of TrkB-containing autophagosomes requires their association with the endocytic adaptor AP-2, an essential protein complex previously thought to function exclusively in clathrin-mediated endocytosis. These data highlight a novel non-canonical function of AP-2 in retrograde transport of BDNF/TrkB-containing autophagosomes in neurons and reveal a causative link between autophagy and BDNF/TrkB signalling.
Inne
System-identifier
PX-59a8081ad5de34c2c3c9bec4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych