Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych
PBN-AR
Instytucja
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ochrona Środowiska (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1230-6169
EISSN
Wydawca
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (Polish Sanitary Engineers' Association) Oddział Dolnośląski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33-38
Numer tomu
39
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
PX-5971c7a5d5dead23f7fbf71b