PLONOWANIE JĘCZMIENIA OZIMEGO DWURZĘDOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GĘSTOŚCI I TERMINU SIEWU
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Fragmenta Agronomica (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
40-48
Numer tomu
34
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
jęczmień ozimy
odmiany dwurzędowe
odmiany wielorzędowe
gęstość siewu
termin siewu
plon ziarna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie wpływu gęstości i terminu siewu na plon ziarna i elementy składowe plonu jęczmienia ozimego dwurzędowego w zależności od warunków glebowych. Przeprowadzono dwa zadania badawcze z jęczmieniem ozimym . W pierwszym badano wpływ terminu i gęstości siewu na plonowanie odmiany Tiffany na podstawie trzech doświadczeń polowych założonych w zróżnicowanych warunkach glebowych. W drugim zadaniu badawczym przeprowadzono doświadczenie mikropoletkowe, w którym oceniono wpływ gęstości siewu na plon ziarna i elementy plonu kilku odmian dwurzędowych i wielorzędowych jęczmienia ozimego. W doświadczeniu polowym stwierdzono niejednakową reakcję jęczmienia ozimego dwurzędowego (Tiffany) na gęstość siewu i termin siewu w różnych warunkach glebowych. Na glebie kompleksu pszennego dobrego wpływ obu parametrów siewu na plonowanie był nieistotny. W słabszych warunkach glebowych (kompleks żytni dobry) uzyskano zwyżkę plonu na gęstości siewu 360 ziaren∙m-2, a zniżkę plonu pod wpływem opóźnienia terminu siewu. Zmiany plonu ziarna były efektem zmian liczby kłosów na jednostce powierzchni, przy niewielkim zróżnicowaniu liczby ziaren w kłosie i masy 1000 ziaren. W doświadczeniu mikropoletkowym, zarówno odmiany dwurzędowe, jak i wielorzędowe zwiększały liczbę kłosów na jednostce powierzchni i plon ziarna w miarę wzrostu gęstości siewu z 250 do 450 ziaren∙m-2. Zwyżka plonu odmian dwurzędowych na gęstości siewu 450 ziaren∙m-2w stosunku do gęstości 350 ziaren∙m-2 była mniejsza niż zwyżka plonu odmian wielorzędowych.
Cechy publikacji
Agronomia
Agronomy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:823040