Antimicrobial properties of composite of anodized aluminum with electrodeposited silver nano-particles
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Inżynieria Powierzchni (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1426-1723
EISSN
Wydawca
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
5-10
Numer tomu
22
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
anodizing
anodic alumininium oxide
nanocomposite
electrolytic metal deposition
silver nanoparticles
pl
anodowanie
tlenek glinu wytwarzany na aluminium
nanokompozyty
elektrolityczne powłoki metalowe
nanocząstki srebra
Streszczenia
Język
en
Treść
Aluminum foil was anodized in phosphoric acid bath and then composite have been prepared by electrodeposition silver into pores of anodic aluminum oxide. Morphology of obtained coatings were tested by SEM. These investigation revealed nano-particeles visible on the top of anodized coatings. The specimens were tested for antibacterial and antifungical properties. All coatings revealed inhibiting or antimicrobial activities. Tests have been done against: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
Język
pl
Treść
Metodą anodowania folii aluminiowej w roztworze kwasu fosforowego wytworzono kompozyt w postaci porowatej warstwy tlenkowej ze srebrem. Morfologia warstw była badana za pomocą mikroskopii SEM. Na badanych powierzchniach zaobserwowano nanowymiarowe cząstki srebra. Wytworzone próbki były badane w zakresie oddziaływań bakteryjnych i grzybiczych. Próbki wykazały antydrobnoustrojowe właściwości. Badania były przeprowadzone dla następujących szczepów bakterii: Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus MSSA.
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Mechanika
Materials science
Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:824380