Drążenie wyrobisk chodnikowych KWK „Murcki-Staszic” w warunkach zagrożenia wodnego
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
20-27
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
zagrożenie wodne
filar bezpieczeństwa
profilaktyka górnicza
zbiornik wodny
en
water hazard
safety pillar
mining prevention
water body
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni węgla kamiennego „Murcki-Staszic” w ocenie zagrożenia wodnego dla planowanych i prowadzonych robót górniczych. W ocenie takiej dla robót w pobliżu zbiornika wody w zrobach należy wykorzystywać możliwości, jakie dają badania interdyscyplinarne. Do określenia dopuszczalnego i bezpiecznego ciśnienia wody w źródle zagrożenia wodnego można zastosować metody badań hydrogeologicznych i fizykomechanicznych środowiska skalnego. W artykule wskazano zastosowane metody oceny oraz scharakteryzowano profilaktykę zwalczania, a także sposób monitoringu przejawów zagrożenia wodnego.
Język
en
Treść
The article presents experiences of the “Murcki-Staszic” coal mine in the evaluation of water hazard for planned and conducted mining works. In assessing the conditions for the safe conduct of mining works, an essential element was the analysis of the state of water hazard. It has been found that the best solution for current geological-mining conditions will be effective drainage and lowering of water pressure in the reservoir, with an estimated capacity of about 240000 m3. Determining the safe water pressure in the reservoir, however, required taking into account the actual geomechanical parameters of the rocks, including the index of lowering the tensile strength of rocks due to their destruction (K = 0.6). Based on the calculations, it was found that safe operation of the works is possible in the case of the accumulation of water in the reservoir not higher than 6.5 m with respect to the floor of conducting gallery. It was necessary, however, to carry out ongoing monitoring of the parameters of the reservoir and the rock mass, which allowed to adjust the progress of the works to the stated conditions.
Inne
System-identifier
PX-59cca320d5dee10f16a9c54f