Wpływ międzyplonu ścierniskowego na plonowanie jęczmienia jarego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Fragmenta Agronomica (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0860-4088
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Agronomiczne
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
115-123
Numer tomu
34
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
międzyplon ścierniskowy
jęczmień jary
plonowanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W jednoczynnikowym doświadczeniu polowym porównywano wpływ trzech gatunków roślin (facelii błękitnej, gorczycy białej i słonecznika zwyczajnego) uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na plonowanie jęczmienia jarego uprawianego w krótkotrwałej (trzyletniej) monokulturze. Eksperyment przeprowadzono w latach 2010–2013 na glebie brunatnej eutroficznej, wyługowanej wytworzonej z piasków gliniastych lekkich, metodą losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w warunkach gleb lekkich z testowanych gatunków roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym najmniej zawodną i najwyżej plonującą była gorczyca biała. Wartości badanych parametrów plonowania jęczmienia jarego w większym stopniu różniły się pomiędzy latami badań niż pomiędzy porównywanymi wariantami doświadczenia. Zróżnicowana wielkość uzyskanych wyników w latach badań była spowodowane przede wszystkim ilością i rozkładem opadów atmosferycznych w okresie wegetacji jęczmienia. Istotny wpływ badanych czynników na większość określonych parametrów (długość źdźbła i kłosa, liczbę ziaren w kłosie, plon ziarna) uzyskano tylko w 2012 roku, przy czym kierunek ich zmian nie był jednoznaczny. Średnie z trzech lat wyniki badań nie wykazały istotnego wpływu zastosowanego mulczu z roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na plonowanie jęczmienia jarego.
Inne
System-identifier
PX-59c4f768d5de24c5464faf6d