Removal of anionic dyes using magnetic Fe@graphite core-shell nanocomposite as an adsorbent from aqueous solutions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Journal of Colloid and Interface Science (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-9797
EISSN
Wydawca
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
155-164
Numer tomu
497
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
angielski
Anionic dyes
Adsorption
Magnetic nanocomposite
Kinetics
Thermodynamics
Streszczenia
Język
angielski
Treść
In this study, magnetic Fe@graphite nanocomposite (Fe@G-N) with a core-shell structure was prepared by chemical vapor deposition CVD process for the adsorptive removal of anionic dyes from aqueous solutions. Fe@G-N was characterized by XRD, HRTEM, HAADF-STEM, FTIR, Raman spectroscopy, BET and zeta potential measurements, and then applied in adsorption of two kinds of anionic dyes, Acid Red 88 (AR88) and Direct Orange 26 (DO26). The effect of parameters like initial dye concentration (5–40 mg L−1), pH solution (4–10) and temperature (20–60 °C) on the adsorption process was studied. The pseudo-first-order, pseudo-second-order kinetic models and the intraparticle diffusion model were used to describe the kinetic data. A kinetic study indicated that a pseudo-second-order model agreed well with the experimental data. The experimental data were analyzed by the Langmuir and Freundlich adsorption models. Adsorption equilibrium studies showed that adsorption of AR88 and DO26 followed the Langmuir model. Thermodynamic parameters such as Gibbs free energy (ΔG°), enthalpy (ΔH°) and entropy (ΔS°) were also obtained and analyzed.
Inne
System-identifier
PX-5976f5d3d5ded672457171a9
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych