Działania w zakresie priorytetu drugiego programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2391-9167
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
363-377
Numer tomu
24
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
priorytet
działanie
program
wsparcie
angielski
priority
activity
program
support
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badaniami objęto cztery działania, które zgodnie regulacjami europejskimi zaliczono do priorytetu drugiego PROW 2014-2020. Celem tego działania jest zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności rolnictwa, zwłaszcza poprzez promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach. Najwięcej instrumentów wsparcia w ramach całego programu przyznano na działanie modernizacja gospodarstw rolnych (2,4 mld euro), które mają charakter materialnego wsparcia. Mniejsze wsparcie przyznano na nowe działanie restrukturyzacja małych gospodarstw (883 mln euro) oraz premie dla młodych rolników (717 mln euro). Ogólnie działania w ramach priorytetu 2 odpowiadają za 30,1% (4,0 mld euro) indykatywnego budżetu programu rozwoju obszarów wiejskich, określonego na poziomie 13,5 mld euro.
Język
angielski
Treść
The study included four actions, which according to the European regulations were classified as second priority of the RDP 2014-2020. The purpose of this measure is to increase the profitability of farms and the competitiveness of agriculture, in particular by promoting innovative technologies in farms. Most support instruments in the whole program were granted to the modernization of farms (2.4 billion euros), which are a kind of material support. Lower support was given to a new action - restructuring of small farms (883 million euros), and bonuses for young farmers (717 million euros). Generally actions in priority 2 are responsible for 30.1% (4.0 billion) of indicative budget program for rural development, estimated on the level of 13.5 billion euros.
Inne
System-identifier
PX-59706c81d5de27874a873eb1