Mechanizm formowania się oporu pobocznicy przy podstawie pala określony na podstawie badań laboratoryjnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
263-265
Numer tomu
73
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
polski
Treść
Opór pobocznicy jest kluczowym elementem w projektowaniu pali. Niewłaściwa interpretacja oporu pobocznicy pala może być przyczyną przeszacowania nośności pala. Przedstawiono analizę formowania się oporu pobocznicy przy podstawie pala opartą na wynikach badań laboratoryjnych.
Język
angielski
Treść
Skin friction is the main part of pile capacity design. Wrong interpretation of skin friction may cause overestimation of pile load capacity. Paper presents analysis of skin friction mobilization near to the toe of the pile, based on results of laboratory research. The relationship between toe resistance and skin friction during static pile load test was analysed.
Inne
System-identifier
PX-5976eef7d5ded6724571718c