Differences in femoral bone microstructure of mice after an acute exposure to acrylamide
PBN-AR
Instytucja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL (35pkt w roku publikacji)
ISSN
0937-941X
EISSN
1433-2965
Wydawca
SPRINGER LONDON LTD
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
supl. 1
Strony od-do
43-47
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
Początek konferencji
2017-03-23
Koniec konferencji
2017-03-26
Lokalizacja konferencji
Florence
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000036476
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych