Zarządzanie procesami w administracji samorządowej zgodne z koncepcją dobrego rządzenia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauki o Zarządzaniu
ISSN
2080-6000
EISSN
2449-9803
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4 (29)
Strony od-do
133-145
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
zarządzanie procesami, administracja samorządowa, zarządzanie publiczne, good governace, new public management, public governance
en
proces management, local government administration, public management
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Punktem wyjścia dla rozważań w niniejszym artykule jest określenie, na ile przekształcenia w obrębie nurtów zarządzania publicznego wpływają na postulaty związane z orientacją procesową urzędów administracji samorządowej. Wobec tak postawionego problemu autor dokonuje analizy porównawczej postulatów związanych z zarządzaniem procesowym oraz zaleceń co do funkcjonowania administracji samorządowej w świetle koncepcji good governace, jak również formułuje zalecenia dla zarządzania procesami zgodnie z koncepcją good governance. Publikacja powstała dzięki realizacji projektu „Dostosowanie systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej do koncepcji good governance”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01143
Język
en
Treść
The starting point for the refection in this article is a problem how transformations within the trends of public management affect the postulates associated with the process orientation of the local administration. In view of this particular problem, the author presents the results of comparative analysis of postulates related to process management and recommendations for local government administration, in the light of the “good governance” concept. The publication is presented as part of a broader research project under the title “Adjustment of management systems in local government administration bodies to the concept of ‘good governance”, funded by the National Science Centre on the basis of NSC decision No. DEC-2013/09/B/HS4/01143
Inne
System-identifier
WUTd8a8e20837b24a309dbf380ed4ecd0e1
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych