Design of Opinion Mining Framework
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Contemporary Economy : Social, Legal and Economic Aspects
Data publikacji
2017
ISBN
978-966-629-818-1
Wydawca
Kyiv National University of Trade and Economics
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Design of Opinion Mining Framework
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
199-207
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects"
Początek konferencji
2017-05-23
Koniec konferencji
2017-05-24
Lokalizacja konferencji
Kijów
Kraj konferencji
UA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168314593