Effect of herbicides on the content dry matter and sugars in edible potato tubers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Romanian Agricultural Research (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1222-4227
EISSN
2067-5720
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
1-4
Numer tomu
34
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,20
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
Cukry w roślinie
Herbicydy
Sucha masa
Ziemniaki
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The research material consisted of tubers of two potato cultivars in a three-years field experiment conducted at the Zawady Experimental Station (5203’N; 2233’E) of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was a split-plot design with three replication. The effect of two factors was evalated: I - two potato cultivars (Irga and Balbina), II - four weed control methods: 1) mechanical weed control alone as a control variant; 2) combined mechanical and chemical weed control, including ridging and harrowing and twice ridging before potato emergence and treatment with herbicide Plateen 41.5 WG (metribuzin + flufenacet), at a dose of 2.0 kg ha-1, immediately before the emergence of potato plants; 3) combined mechanical and chemical weed control, comprising single ridging and treatment with herbicide Racer 250 EC (fluorochloridone) applied at a dose of 3.0 dm3 ha-1 up to 10 days after planting of potato tubers; 4) combined mechanical and chemical weed control, including ridging and harrowing and twice ridging before potato emergence and treatment with herbicide Sencor 70 WG (metribuzin), dosed 1.0 kg ha-1, immediately before the potato emergence. The work was aimed to determine the effect of herbicides on the content of dry matter, total sugars and reducing sugars in the potato edible tubers. Herbicides application at potato cultivation, as compared to mechanical cultivation (as control variant), contributed to the increase total sugars and reducing sugars. The highest macronutrients content was determined in the tubers of potato sprayed with Plateen 41.5 WG and Racer 250 EC. The concentration of dry matter and reducing sugars in potato tubers was significantly affected by the cultivars and weather conditions during the growing season. Weed control chemicals increasing an accumulation of total sugars and reducing sugars may lead to excluding potato from processing into chips and crisps.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801637754