Metale ciężkie w glebach położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych = : Heavy metals in soil along transport routes
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
97-107
Numer tomu
39
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
polski
Gleba
Metale ciężkie
Transport drogowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy była ocena zawartości cynku, ołowiu, chromu, miedzi, niklu i kadmu w poziomie powierzchniowym gleb uprawnych w odległości 10 m i 75 m od drogi krajowej DK63, na odcinku Siedlce-Łuków. W badanych glebach stwierdzono zróżnicowaną zawartość metali ciężkich, która układała się w szeregu malejącym: Zn > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd i zmniejszała się w miarę oddalania od pasa drogowego. Zawartość ta nie przekraczała dopuszczalnych stężeń dla utworów piaszczystych
Język
angielski
Treść
The paper presents an evaluation of the content of zinc, lead, chromium, copper, nickel and cadmium in the surface horizon of arable soil at 10 m and 75 m from the national road DK63, on the section Siedlce-Lukow. The content of heavy metals in soil is arranged in the following decreasing series Zn > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd and decreased in the distance from the roadway. The contents of metals do not cross the standard limit for arable soil, and was on the natural and geochemical background level for the sandy deposits
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801618017