Chemical Innovation in Plant Nutrition in a Historical Continuum from Ancient Greece and Rome until Modern Times
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia
ISSN
1640-9019
EISSN
2084-4506
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
29-43
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
innowacje chemiczne, odżywianie roślin
en
chemical innovations, plant nutrition
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel ukazanie, jak mozolnie na przestrzeni wieków kształtowały się poglądy dotyczące odżywiania roślin i powstawał fundament wiedzy przyrodniczej dotyczący tej problematyki. W publikacji przedstawiono także współczesne problemy i kierunki badań dotyczące odżywiania roślin, ukazując ich nowy wymiar, zdeterminowany z jednej strony potrzebą wyżywienia zwiększającej się w postępie geometrycznym populacji globu ziemskiego i z drugiej narastającymi problemami środowiskowymi z tytułu intensyfikacji produkcji rolniczej.
Język
en
Treść
This monograph aims to present how arduously views on plant nutrition shaped over centuries and how the foundation of environmental knowledge concerning these issues was created. This publication also presents current problems and trends in studies concerning plant nutrition, showing their new dimension. This new dimension is determined, on one hand, by the need to feed the world population increasing in geometric progression, and on the other hand by growing environmental problems connected with intensification of agricultural production.
Inne
System-identifier
UR6f85a06fe5c1474c91168621af52c4b3
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych