Content of PAHs, activities of γ-radionuclides and ecotoxicological assessment in biochars
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Polish Journal of Chemical Technology
ISSN
1509-8117
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
27-35
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
en
biochar, sewage sludge, PAHs, γ-radionuclides, Vibrio fischeri
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this research was to determine the effect of thermal conversion temperature and plant material addition to sewage sludge on the PAHs content and the activity of selected γ-radionuclides in biochars, and to conduct an ecotoxicological assessment. The pyrolysis of the mixtures of sewage sludge and plant materials at 300°C and such temperature caused an increase in the contents of 2- and 3-ring hydrocarbons. During the pyrolysis of organic materials at 600°C, the amount of the following compounds was reduced in biochars: benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, indeno[1,2,3c,d]pyrene, dibenzo[a,h]anthracene, and benzo[g,h,i]perylene. Among γ-radioisotopes of the elements, natural radiogenic isotopes were dominant. 137Cs was the only artificial radioactive isotope. The pyrolysis of the mixtures of municipal sewage sludge and plant materials revealed that isotope 40K had the highest radioactive activity. In the case of other analysed nuclides, activities of 212Pb, 214Pb, 214Bi, and 137Cs were determined after the sample pyrolysis. The extracts from the mixtures of sewage sludge and plant materials were non-toxic to Vibrio fischeri.
Inne
System-identifier
UR2975132db3514a05b493dad769d1cfcb
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych