Ergonomiczna analiza wybranych stanowisk pracy kierowców samochodów ciężarowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
ISSN
1509-5878
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
12
Strony od-do
1030-1037
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
51.5
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule dokonano oceny ergonomiczno-ekspolatacyjnej wybranych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w rodzinnej firmie transportowej. Uwzględniony został przedział mocy od 206 KW do 397 KW. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczno–praktyczną badanych samochodów ciężarowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych przekładających się na komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy zawodowego. Ponadto przeprowadzona została ocena ergonomiczna, dotycząca geometrii stanowiska pracy kierowcy oraz trudności obsługi urządzeń i stopnia skomplikowania urządzeń sygnalizacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najlepszym z badanej grupy samochodów ciężarowym w obrębie właściwości eksploatacyjno–ergonomicznych jest DAF XF105.460 oraz Volvo FH16.540.
Język
en
Treść
The aim was operational and - ergonomic assessment truck used in the family business to carry freight transport on short and long-haul routes. Included is a power range from 206 kW to 397 kW. The scope of work included analysis of theoretical - practical surveyed trucks including modern technical solutions translate into comfort and safety professional driver. In addition, the ergonomic assessment has been carried out concerning the geometry of the job of the driver and the difficulties operating and the complexity of the signaling equipment. The analysis shows that the best truck taking into account the operational and performance - ergonomic is XF105.460 DAF and Volvo FH16.540.
Inne
System-identifier
UR1374b528558f41b89e18083918d0fab4