The infrastructure and organization of the trade of fruits and vegetables based on the agri-food market in Kraków-Rybitwy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas
ISSN
1732-5587
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
IV/4
Strony od-do
1821-1832
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Słowa kluczowe
en
market, fruits, vegetables, means of transport, costs of sale
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of this study is to present the organization of the wholesale fruit and vegetable market while taking into consideration the agri-food market in Cracow-Rybitwy. Selected aspects which are presented are necessary for trading and analysing the process of delivery as well as sales of fruits and vegetables by the manufacturers: 30 suppliers of fruits and 30 suppliers of vegetables were selected for detailed analysis. The following aspects were presented: costs resulting from the possibility of using the market, a distance needed to transport products, an amount of harvest sold on the market covered by research studies, the cost of sales and their structure. A general analysis of transport used for the transportation of fruits and vegetables was conducted. The frequency of arrivals and time spent at the market during individual months was also calculated. The analysis was made separately for the sale of fruits and vegetables. It was found that the organization of the garden crops market leaves much to be desired. The proof of this is the frequency of arrivals, the length of time spent at the market by manufacturers, the efficiency and cost of sale.
Inne
System-identifier
UR2e512a5dd69c465dabcc5961146a62ff
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych