Effect of supplemental led lighting on growth and quality of Valerianella locusta L. and economic aspects of cultivation in autumn cycle
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus
ISSN
1644-0692
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
233-244
Numer tomu
15
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
światło LED, roszponka warzywna, wzrost, plon, zużycie energii
en
LED light, lamb’s lettuce, growth, yield, energy consumption
Streszczenia
Język
pl
Treść
W centrum zainteresowania producentów szklarniowych upraw ogrodniczych są nowe technologie doświetlania roślin, które zmniejszyłyby koszty zużycia energii. W prezentowanym doświadczeniu badano wpływ doświetlania (uzupełniającego światło naturalne) lampami LED o różnym składzie spektralnym oraz wysokoprężną lampą sodową (HPS) na wzrost i plonowanie roszponki warzywnej ‘Nordhollandse’ w dwóch sezonach jesiennych. W terminie zbioru, największą długość i powierzchnię liści, świeżą masę rozet oraz zawartość cukrów rozpuszczalnych w liściach uzyskano pod lampami LED emitującymi światło czerwone i niebieskie w udziale 90 i 10%. Skład spektralny każdego rodzaju lampy LED wpływał na zwiększenie zawartości kwasu askorbinowego w porównaniu z HPS (w największym stopniu 70% światła czerwonego + 30% niebieskiego). Wykorzystanie lamp LED z diodami czerwonymi i niebieskimi zmniejszyło koszty zużycia energii od 36 do 55% w porównaniu z HPS. Największe koszty całkowite uprawy roszponki wykazano pod lampami LED emitującymi światło białe.
Język
en
Treść
New lighting technologies that significantly reduce the energy consumption are in the centre of interest of greenhouse crop producers. In this study, the effect of several LED lights with various spectral composition and high pressure sodium lamp (HPS), as supplemental to solar radiation, on growth and yielding of lamb’s lettuce ‘Nordhollandse’ was tested (in two autumn cultivations). At harvest time, the highest leaf length and area, fresh weight of rosettes and soluble sugars content were obtained under LED lamps that emitted 90% red and 10% blue light. The spectral composition of each kind of LED lamp increased the ascorbic acid content compared to HPS (70% red + 30% blue LED light to the highest extent). Using of LEDs with red and blue diodes reduced the consumption of electricity for V. locusta lighting about 36% to 55% in comparison to HPS. The highest total costs of lamb’s lettuce cultivation was shown under white LEDs
Inne
System-identifier
UR77f09792d08541728e35651e2cc5ddb9