Ekstrakty z roślin zielnych jako naturalne środki ochrony roślin przed agrofagami
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nauki przyrodnicze, cz. 5
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65362-82-7
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ekstrakty z roślin zielnych jako naturalne środki ochrony roślin przed agrofagami
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
66-70
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
biologiczna ochrona roślin, wyciągi roslinne
Streszczenia
Język
en
Treść
Celem przeprowadzonego eksperymentu laboratoryjnego było zbadanie wpływu wodnego ekstraktu z suszu dziurawca (Hypericum perforatum L.), w stężeniu 2%, 5% i 10% oraz ze świeżych części tej rośliny w stężeniach 10%, 20% i 30% na żerowanie larw L2 stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) na liściach ziemniaka (Solanum tuberosum L.). W 24, 48 i 60 godzinie od założenia doświadczenia zbadano zmiany masy zjadanego przez larwy stonki zmieniaczanej pokarmu, na którym aplikowano wodne wyciągi z dziurawca. Ekstrakty z dziurawca pospolitego odznaczało nieznaczne działanie zniechęcające larwy L. decemlineata do żerowania. Wszystkie z zastosowanych rodzajów wyciągów (susz i świeża masa roślinna) oraz stężenie (2%, 5% i 10% w przypadku suszu oraz 10%, 20% i 30%) wykazały podobne działanie hamujące żerowanie larw. Efekt ograniczania żerowania larw stonki ziemniaczanej wskutek działania wyciągów został potwierdzony statystycznie po 48 godzinie od założenia doświadczenia, w stosunku do kontroli. Działanie to utrzymywało się do końca obserwacji.
Inne
System-identifier
UR43fb4aadaa374bc69cc67991fbb3801a