Wpływ wodnego ekstraktu z pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica l.) na zachowanie larw mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum harris) na grochu (Pisum sativum l.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Nauki przyrodnicze, cz. 5
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65362-82-7
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wpływ wodnego ekstraktu z pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica l.) na zachowanie larw mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum harris) na grochu (Pisum sativum l.)
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
71-74
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
Aphis fabae Scop., ochrona biologiczna, Urtica dioica L., wyciągi roślinne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem doświadczenia było zbadanie wpływu wodnych wyciągów z suszu pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) w stężeniach 2%, 5% i 10% na zachowanie larw mszycy grochowej (Acyrthosiphon pisum Harris) na liściach grochu (Pisum sativum L.). Ocenę przeprowadzono na podstawie 10 obserwacji laboratoryjnych, prowadzonych w odstępach 8 godzinnych. W efekcie badań wykazano istotny ograniczający wpływ wyciągów z suchej masy rośliny w stężeniu 10% na przeżywalność mszycy grochowej. Ogólna tendencja ogranicza przeżywalność larw mszycy grochowej w działaniu kontaktowym wyciągów z pokrzywy na liściach grochu, był tym większa im wyższe było stężenie danego wyciągu.
Język
en
Treść
The object of the experiment was to investigate the effect of aqueous extracts of dried nettle (Urtica dioica L.) in cooncentrations of 2%, 5% i 10%, on behaviour of pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) larvae on pea leaves (Pisum sativum L.). Estimation was assessed during 10 laboratory observations, conducted in 8-hour intervals. The result of the studies was to demostrate the significant limiting effect of extracts from dry matter of the plant in concentration of 10% on pea aphid survival. The general trend of limiting the survival of pea aphid larvae in contact activity of nettle extracts on leaves of broad bean, was te greater the higher was the concentration of the extract.
Inne
System-identifier
URab023f9d7fff47158c98f0d52e00d926