Aktywność cytotoksyczna preparatu specjalnego przeznaczenia Nutramil Complex wobec komórek nowotworowych gruczołu krokowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
30
Strony od-do
91-99
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
Nutramil complex, rak prostaty, cytotoksyczność, proliferacja komórek, linie komórkowe
en
Nutramil complex, prostate cancer, cytotoxicity, cell proliferation, cell line
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ciągły wzrost zachorowań na nowotwory powoduje, że firmy medyczne szukają nowych rozwiązań, w tym preparatów wspomagających profilaktykę i leczenie. Celem niniejszych badań było określenie cytotoksyczności dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Nutramil complex oraz jego wpływu na proliferację złośliwego nowotworu gruczołu krokowego (Du-145, ATCC HTB-81). Badania przeprowadzono przy użyciu testu LDH oraz ELISA z użyciem przeciwciał (BrdU). Nutramil complex istotnie obniżał proliferację komórek nowotworowych linii Du-145 po 24h doświadczenia. W tym czasie żywotność komórek spadania liniowo wraz ze wzrostem stężenia preparatu w przedziale 3-4%, gdzie obniżeniu proliferacji komórek nowotworowych nie towarzyszył podniesiony poziom dehydrogenazy mleczanowej LDH.
Inne
System-identifier
UR2e0a8baa0e174043a5f4b726867f4d4d